Gemeente Hardenberg | Consultant omgekeerd inzamelen

In opdracht van de gemeente Hardenberg wordt momenteel een project uitgevoerd, fase 2 omgekeerd inzamelen in Hardenberg.

Na de invoering van fase 1 is er behoefte om de beoogde invoering van fase 2 scherp tegen het licht te houden en in samenhang met randvoorwaarden te herijken.

 

Theo is gevraagd om dit proces te begeleiden, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Bij de randvoorwaarden wordt gekeken naar (her)invoering GFT container in het buitengebied, invoering van een PMD container ipv een zak en wordt tevens het afvalbrengstation onder de loep genomen.

 

De start van het project was maart 2017, medio september heeft de gemeenteraad van Hardenberg besloten tot invoering van een groot gedeelte van het beleidsplan.