Visie publieke bedrijven in de openbare ruimte

Theo heeft een heldere toekomstvisie met betrekking tot de huishoudelijke afvalinzameling en de ontwikkeling van de publieke bedrijven, die zich op dit terrein begeven.

Publieke bedrijven zijn de laatste jaren gegroeid in omvang en werkgebied. Ook is er al sinds jaren een trend, dat de afvalinzameling steeds vaker in publieke hand terugkomt cq. blijft.

Publieke afvalbedrijven bieden vaak een breed scala van dienstverlening, variërend van afvalinzameling, onderhoud van straten en pleinen, schoonhouden van winkelgebieden, winterdienst, onkruidbestrijding en beheer openbare ruimte (groen en grijs). Ook beheren publieke afvalbedrijven milieustraten.

De laatste jaren zijn publieke bedrijven zich ook meer gaan richten op de advisering van hun klanten/aandeelhouders op het gebied van het terugdringen van restafval en het behalen van de milieudoelstellingen.

Deze relatief nieuwe tak van sport voor publieke bedrijven (deze taak lag immers in het verleden vooral bij de gemeenten), is een groot succes. Door de schaalgrootte kunnen gemeenten daardoor profiteren van ervaringen elders, waardoor niet telkens het wiel wordt uitgevonden. Tevens kunnen gemeenten daardoor (verder) bezuinigen op specialistische medewerkers op het gebied van afval, winterdienst etc.

Indien deze medewerkers 100% met deze taken bezig zijn, zullen ze vaak de overstap kunnen maken naar de publieke aanbieder.

 

Hiermee kan worden vastgesteld, dat de publieke bedrijven sinds hun ontstaan steeds verder opschuiven in de keten van afvalbeheer en beheer openbare ruimte.

Gemeenten profiteren van deze ontwikkeling, door meer specialistische kennis uit een hand en meer ervaring zonder bedenkingen.

In de visie van Theo zullen publieke bedrijven zich steeds meer gaan richten op deze regietaak, in opdracht van de aangesloten gemeenten. De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden, welke nu al deels wordt uitbesteed, zal in de toekomst verder worden uitbesteed aan bedrijven, die hierin gespecialiseerd zijn.

De publieke bedrijven worden hiermee een schakel tussen de individuele gemeenten en de markt, waarbij de kennis en ervaring in gebundelde vorm een forse meerwaarde betekenen. Maar zeker ook de voor innovatieve kracht om de ontwikkelingen op dit gebied te initiëren en te volgen, is dit een goede ontwikkeling.

 

Mocht u meer over dit thema willen weten, neem dan contact op met Theo. Zoekt ondersteuning op dit gebied, van welk standpunt dan ook, kom ik graag met u in contact om een verdiepingsslag te maken.

Kijk ook op de pagina: visie huishoudelijk afval