Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs o.g. NVM U.A.

Vanaf 1 september 2018 tot en met 30 november 2019 was Theo Lemmen actief als directeur a.i. van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs o.g. NVM u.a.

Binnen de NVM is in 2018 een roerige periode ontstaan, die resulteerde in het vertrek van de zittende directeur. Om de rust binnen de bureau-organisatie terug te brengen, is besloten tot het aanstellen van een interim directeur, waarbij de nadruk lag op het service-gericht en zichtbaar maken van de activiteiten welke door het NVM Bureau worden verricht voor de leden.

De NVM bestaat inmiddels ruim 120 jaar (vanaf 1898) en heeft zich ontwikkeld tot de toonaangevende brancheorganisatie, waarbij ruim 70% van de Nederlandse makelaars en taxateurs zijn aangesloten. De NVM is altijd ook een innoverende vereniging geweest, waarbij de oprichting van Funda eind 1999 (!) de meest in het oog springende is geweest. Funda is nog altijd onderdeel van de NVM Groep en is uniek in de wereld op gebied van vastgoed aanbod.

De rol van de makelaar en taxateur is sterk aan verandering onderhevig, juist daarom is het noodzakelijk een slagvaardig en ledengericht bureau te hebben, waar deze veranderingen in goede banen geleid worden.

Bij het NVM bureau werken ca. 72 medewerkers, verdeeld over diverse disciplines.

Gedurende de interim periode zijn diverse projecten opgepakt en afgehandeld:

Omvorming naar Coöperatieve Vereniging;

Besluit tot nieuwbouw, start bouw voorjaar 2020, oplevering nieuwbouw zomer 2021, in Utrecht (Papendorp);

Selectie nieuwe algemeen voorzitter, alsmede 2 vakgroepvoorzitters (Wonen en Business);

Herinrichting bureauorganisatie, meer ledengericht;

Start cultuur/gedragsverandering voor medewerkers;

Maar belangrijkste: rust in de vereniging, waardoor blik weer naar buiten gericht is.

Er zijn diverse besturen actief, waaronder een Algemeen Bestuur, bestaande uit een Algemeen Voorzitter (sinds 1 augustus 2019: Onno Hoes) en een Algemeen Penningmeester (Michel ten Hag) en daarnaast 3 vakgroepvoorzitters.

Er zijn 3 vakgroepen met een eigen bestuur, waarbij de voorzitter ook zitting heeft in het Algemeen Bestuur.

De vakgroep Wonen, veruit de grootste vakgroep met 27 afdelingen en ca. 3.800 leden.

De vakgroep Business, met 4 regio’s en 600 leden de autoriteit op commercieel vastgoed.

De vakgroep Agrarisch & Landelijk met ca. 200 leden, voor alle vastgoed transacties buiten de bebouwde kom, met veel leden die zeer inhoudelijk betrokken zijn bij alles wat er buiten de bebouwde kom gebeurt.