Crisis management

‘Never waste a good crisis’ is een bekende uitspraak. In 2020 is deze uitspraak ook veelvuldig gehoord na het uitbreken van de COVID-19 pandemie.

In elke organisatie, publiek, privaat of anderszins, komen crises voor. Grote en kleine.

De kunst is, om de crisis op een goede manier te beteugelen en er beter uit te komen. Helaas lukt dat niet altijd. Het vergt tact, diplomatie, kennis en ervaring, om een crisis op de juiste manier het hoofd te bieden.

Theo Lemmen verstaat die kunst als geen ander. Hij heeft al diverse crises kunnen bezweren, oplossen en organisaties daardoor beter laten functioneren.

In de regel doet hij dat vanuit een eindverantwoordelijke rol. Die is nodig, om de juiste en tijdige stappen te kunnen zetten.

Vaak is er al veel onvrede, zijn er roerige tijden en sluimert een crisis voort. Als Theo zijn intrede doet, analyseert hij snel en vlijmscherp de oorzaak van de crisis en grijpt in. Dat levert overigens vaak, zeker direct na de ingreep, veel commentaar op, zowel positief als negatief. Maar de ervaring leert, dat na ca. 4-6 maanden de critici niet meer te horen zijn en hun kritiek is omgeslagen in lof.

Benieuwd naar ervaringen van anderen met de aanpak van Theo?

Op aanvraag kunnen die verstrekt worden. Begrijpelijk dat niet elke organisatie op onze website hiermee te koop wilt lopen.