Zuid Amerika | Advies over afvalmanagement en -logistiek

In 2011 heeft Theo Lemmen op verzoek van de IADB een seminar gehouden over afvalmanagement in Europa.

Het seminar vond plaats in Mexico en deelnemers kwamen uit heel Zuid-Amerika.