Twente Milieu N.V. | Interim – Algemeen Directeur

Vanaf 7 april 2014 tot en met 1 september 2015 was Theo op interim basis algemeen directeur van Twente Milieu N.V.

In opdracht van de Raad van Commissarissen heeft Theo het door hem eerder opgestelde re-organisatieplan ingevoerd. De re-organisatie betrof het terugbrengen van het MT bestaande uit 9 mensen naar 3, incl. de algemeen directeur. Daarnaast is de organisatie afgestapt van het werken per locatie (Almelo, Hengelo en Enschede) als min of meer zelfstandige units, waardoor beter gebruik gemaakt wordt van de synergie tussen de verschillende locaties.

Hiermee gepaard gaande kon de kostenstructuur behoorlijk verbeterd worden, zodat een begroot verlies over het jaar 2014 uiteindelijk omgebogen werd in een positief resultaat. Daardoor konden de tarieven voor de aandeelhoudende gemeenten in 2015 omlaag, zelfs inclusief de diverse kostenstijgingen voor brandstof en personeel.

De interim opdracht eindigde met de benoeming van Lisette Bosch tot algemeen directeur met ingang van september 2015.