NEC | Advies commerciële zaken

In het najaar van 2011 heeft Theo op verzoek van enkele stakeholders van NEC de commerciële afdeling doorgelicht en advies uitgebracht over de in te richten organisatie.